COACHING

Om coaching

Coaching bruges i de fleste tilfælde til at skabe personlig udvikling og om at lære sig selv, sine ressourcer og værdier bedre at kende. Når det overføres til forældrestøtte og familiecoaching betyder det, at man lærer sin familie bedre at kende.

Hvad er ressourcerne i vores familie?

Hvad er vores behov og værdier?

Hvad drømmer vi om?

Hvad vil vi gerne udvikle sammen?

Som jeres coach fungerer jeg som jeres sparringspartner – i hvordan jeres familie skal være.

Hos mig er der fokus på forældrene, hvorfor mit speciale også er forældrestøtte. Det er os forældre der har ansvaret og lederskabet – og vi skal sætte retningen – men det gør vi bedst, når vi er bevidste om vores værdier og hvilken retning vi vil i!