Tjekliste i forbindelse med konflikthåndtering

Tjekliste i forbindelse med konflikthåndtering

Tjekliste i forbindelse med konflikthåndtering 150 150 admin

Konflikthåndtering; urgammelt issue !

I alle kulturer, religioner, fællesskaber, institutioner, relationer hvor der er samhørighed og fællesskab – er der konflikter.

Èn af disse institutioner er familien.

Hvad siger forskningen omkring konflikter i familien?

Familier, der lærer at læse problemer i fællesskab, har færre konflikter.

Nogle forskere ville finde ud af, hvor vigtig en fælles problemløsning var for at opleve succes på et forældrekursus. I undersøgelsen deltog 40 familier med børn i niårsalderen, som havde mange konflikter. Forskerne filmede familierne, mens de forsøgte at løse fælles problemer, både før og efter kurset. Omkring halvdelen af forældrene var blevet bedre til at diskutere problemer med deres børn. De var mere fleksible, mere positive og meget bedre til at komme videre og løse fastlåste konflikter. Mængden af konflikter i disse familier var reduceret i forhold til familier, hvor familier ikke havde lært problemløsning.

Fælles problemløsning nedsætter antallet af konflikter!

I en undersøgelse sammenlignede man to forskellige slags kurser for omkring 50 forældre til børn i syvårsalderen. På det ene kursus skulle forældrene lære fælles problemløsning, mens det andet kursus handlede om samvær, kommunikation og anerkendelse. I den første gruppe var antallet at konflikter faldet med omkring 30 procent, da man fulgte op på kurset. I den anden gruppe var antallet af konflikter kun faldet med 15 procent. Problemløsning var altså overlege i forhold til at mindske antallet af konflikter.

Tjekliste i forhold med konflikthåndtering:

Selv om forskning tyder på, at antallet af konflikter kan reduceresved hjælp af aftaler, så forudsætter det, at der på forhånd er tid til samvær og positivt fællesskab. Hvis man uden at have den baggrund forsøgerat gøre brug af konflikthåndtering, kan det føre til, at problemer oven i købet bliver forstærket. Gå derfor med fordel nedenstående tjekliste igennem, før i derhjemme begynder på praktiske øvelser i konflikthåndtering

  1. Omgås jeg mit barn/børn regelmæssigt? Hægt dig på de aktiviteter, som du ved dit barn / børn kan lide at og vær opmærksom, når barnet tager initiativ til at snakke eller være sammen.
  2. Viser jeg tilstrækkeligt med positiv opmærksomhed? Husk meget mere kærlighed end kritik.
  3. Anerkender jeg fremskridt? Husk at stille rimelige krav til dit barn og anerkende hver skridt i den rigtige retning.
  4. Lytter jeg til mit barn? Stil åbne spørgsmål. Vis, at du er åben, og giv bekræftelse, når barnet begynder at fortælle. Måske finder du ud af nogle ting, som kan forklare, hvorfor konflikterne opstår.
  5. Er jeg klar og positiv i min anerkendelse? En almindelig årsag til konflikter er, at forældre stiller pludselige eller utydelige krav. Forbereder du normalt dit barn på de ting, som skal ske? Hvordan lyder sin stemme, når du opfordrer barnet til forskellige ting?
  6. Har vi nogle gode rutiner i familien? Skyldes konflikterne manglende rutiner? Hvis det er tilfældet, kan i etablere en ugerutine, som gør det klart, hvornår ting sker og hvem der ansvarlig.
  7. Hvis du er kommet så langt i listen er tiden inde til at begynde at overveje konflikthåndtering. Første skridt er, at at prioritere de konflikter, der er vigtige og værd at tage en kamp omkring.
  8. Lav aftaler. Hvis konflikter vender tilbage, selv om du kun prioritere vigtige kampe, kan du prøve at bruge aftaler med indbyggede konsekvenser.

Har i brug for sparring på konflikthåndtering hjemme hos jer – er I meget velkommen til at kontakte mig.

Konfliktfyldt mandags kærlighed

/Anne