En fortælling om at sætte kurs mod strømmen – del 8. Noget om, at finde mening

En fortælling om at sætte kurs mod strømmen – del 8. Noget om, at finde mening

En fortælling om at sætte kurs mod strømmen – del 8. Noget om, at finde mening 150 150 admin

Efter TV2 i denne uge viste dokumentaren “Eksperimentet med vores børn” har det selvsagt sat en del tanker og bange anelser i gang hos mange forældre – inklusiv mig selv – der også har haft små børn i institution!

Det forstår jeg godt. Jeg har coachet forældre, der har svært ved at overskue hverdagen og disse ovenstående bange anelser. For hvad skal vi gøre?, som de siger!

Institutioner ( i hvert fald en del af dem) er ikke lavet til små børn. De er til opbevaring af børn, mens forældre primært er på arbejde. OG ikke alle forældre kan eller skal gå hjemme. Vi skal på ingen måder tilbage til 50´erne og den samfundsnorm og struktur vi havde til at vane at leve efter.

Vi er som samfund nødt til at ændre stil. Både for børnenes, for forældrenes og for samfundets det bedste.

Selvfølgelig skal vi have ordnet institutioners kår. Det skriger til himlen. Det er vel efterhånden også dokumenteret af andre end forældre der “bare ” følger deres hjerte.

Vi skal også på samfundsplan tillade den enkelte familie at vælge at kunne gå hjemme, i hvert fald de vigtige år – mens børnene er små. Her kan vi tænke på nedsat tid, være hjemme på skift, borgerløn og andet godt;

Vi skal ind til kernen og ind til det der GIVER MENING!

Hvad ville det betyde hvis vores institutioner, virksomheder og samfundet i det hele taget blev målt på – hvor stor en grad af mening de var med til at skabe? At måle en uddannelse på graden af mening

Forestil dig, din karriere, hvor kampen du kæmper ikke handler om at kravle op af stigen – men hvor du i stedet kæmper for at opnå størst mulig selverkendelse og grad af mening med livet.

Forestil dig, at vi i institutioner og skoler ikke fokuserede på tests, udviklingsplaner, læringsplaner m.m. – men fokuserede på graden af mening med hverdagen!

Forestil dig, hvad der giver mening for dig …..og lad det ske. Forestil dig, at du ikke bare sætter dine ønsker på din juleønske seddel…men at du handler på det. Ligeså vel som vi skal have handlet på institutioners forhold! Så vi alle kan lide at være til stede og at dette ene liv giver mening helt ned i storetåen og ikke kun når vi ånder lettet ud på puden om aftenen og har ” klaret ” endnu en dag!